.БИО ПЕТРОЛ е специализирана в търговията с горива на едро и дребно както и с транспорт на горива и други петролни продукти. БИО ПЕТРОЛ е дистрибутор на ROMPETROL BULGARIA 
БИО ПЕТРОЛ извършва доставки на горива по всяко време на денонощието! Заявки се приемат по телефон или електронна поща. Доставки се извършват на територията на цялата страна.
БИО ПЕТРОЛ разполага със собствен транспорт - това позволява доставката на горивата да става с постоянен контрол на количеството и качестовото. Цистерните ни са оборудвани с помпи и калибрирани електронни разходомери. Доставката на горива се извършва с нареждане за експедиция издадено от ROMPETROL BULGARIA, приемо-предавателен протокол, товарителница от разходомера, 2 броя АДД (Акцизен Данъчен Документ) и декларация за съответствие (Пр. 8 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, ПМС 156/2003, изм. ДВ бр.76/2007 г.) За удобство на клиентите, фирма БИО ПЕТРОЛ ЕООД работи и с
карти LOG PAY и EUROWAG