Предлагани горива:

- Дизелово гориво Б6 с произход Ромпетрол и със зимна добавка;

- Газьол за извънпътна техника;

- Бензин А95Н с произход Ромпетрол и с добавка според сезона;

- Adblue - добавката, необходима за новите дизелови двигатели.